KUTSU - Tuusulan Golfklubi Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.1.2023 klo 18:00 | Tuusulan Golfklubi

KUTSU - Tuusulan Golfklubi Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.1.2023 klo 18:00

Tuusulan Goflfklubi Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen keskiviikko 11.1.2023 klo 18:00 alkaen. Kokoukseen on mahdollista osallistua sekä paikan päällä että etänä Teams-etäyhteydellä. Kokoukseen liittyvät materiaalit ovat saatavilla Tuusulan Golfklubin toimistosta sähköpostilla sekä materiaalisalkusta 3.1.2023 alkaen.


TUUSULAN GOLFKLUBI OY

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen


Aika: 11.1.2023 klo 18.00

Paikka: Krapi hotelli, kokoustila Vintti. Rantatie 2, 04310 Tuusula sekä Teams-etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittautua ennakkoon 11.1.2023 klo 10:00 mennessä: toimisto@tgk.fi

Esityslista


1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle:

  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • kaksi ääntenlaskijaa


3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Esitetään yhtiön tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen.

6 § Esitetään tilintarkastuskertomus

7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

8 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tilikauden tulos antaa aihetta.

10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

11 § Päätetään talousarvion vahvistamisesta vuodelle 2023.

12 § Päätetään yhtiövastikkeiden suuruudesta.

Hallituksen ehdotus hoitovastikkeesta, sis alv 10 %:

A- ja E-osake858,00 €
B-, C, F- ja G-osake1716,00 €
D-osake429,00 €


Hallituksen ehdotus rahoitusvastikkeesta, alv 0 %:

A- ja E-osake84,00 €
B-, C, F- ja G-osake168,00 €
D-osake42,00 €


13 § Hallitus ehdottaa, että vuoden 2023 rahoitusvastikkeet rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.

14 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

15 § Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaa pyydetään lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojenjaoksi.

16 § Esitetään osakas Tuomo Virkkusen pyytämä selvitys yhtiön haltuun otettujen pelioikeuksien vuokraamisesta ja vuokratuottojen kohdistamisesta vuosilta 2018-2022


17 § Kokouksen päättäminen

HALLITUS


Kokoukseen osallistuminen

Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Saman lainkohdan mukaan myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin ole määrätty.
Koska Tuusulan Golfklubi Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään siten, että kokoukseen on mahdollista osallistua sekä kokouspaikalla fyysisesti läsnä että etänä Teams-etäyhteydellä.

Kokoukseen osallistuminen paikan päällä. Pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen ennakkoon kokouksen kahvitarjoilun järjestämiseksi. Ilmoittautua voi joko sähköpostilla, puhelimitse 0207 349 050 tai artikkelin lopussa olevalla ilmoittautumislomakkeella. Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta viimeistään 8.1.2023.

Kokoukseen osallistuminen Teams-sovelluksella. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa ENNAKKOON joko sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tgk.fi tai alla olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään 11.1.2023 kello 10:00 mennessä se sähköpostiosoite, jolla osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu osallistuu kokoukseen. Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen 11.1.2023 kello 15:00 jälkeen.
Mikäli osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu ei pääse liittymään kokoukseen tai kokouksen aikana ohjelman käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme soittamaan puhelinnumeroon 0207 349 050.
Teamsia voi käyttää joko työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella (Edge tai Chrome -selain) tai mobiililaitteen sovelluksella.

Mahdolliset äänestykset toimitetaan paikan päällä suljettuna lippuäänestyksenä, etäyhteydellä osallistuvien äänestys toteutetaan äänestyskoppi.fi-palvelussa. Mahdollisessa äänestystilanteessa ohjeet äänestyksen toteutustavasta kerrotaan läsnäolijoille tarkemmin.

Kirjallinen valtakirja tulee toimittaa yhtiön toimistoon sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tgk.fi viimeistään 11.1.2023 kello 10:00 mennessä tai ilmoittautumislomakkeen kautta.