Toimikunnat

Tuusulan Golfklubi ry:n kausittainen toiminta muodostuu pääasiallisesti toimikuntien järjestämistä kilpailuista ja tapahtumista. Suurin osa toiminnasta on erilaisia kilpailuja, mutta mukaan mahtuu myös muita tapahtumia ja tapaamisia, klubimatkoja yms.

Otamme myös mielellämme vastaan toiveita yhdistyksen toiminnan järjestämiseksi, toimikuntiin mahtuu mukaan uusia aktiivisia jäseniä.
Ota rohkeasti yhteyttä toimikuntien vetäjiin.


Kilpailutoimikunta

Jukka Tuunanen, puheenjohtaja (puh. 044 339 8038)
Juha Millaskangas, Jorma Seppälä, Tuula Sutinen, Timo Mansnerus, Janne Hartemo

Kilpailutoimikunta laatii yhdessä TGK Oy:n ja muiden toimikuntien kanssa kunkin kauden kilpailu- ja toimintakalenterin. Sen hyväksyy seuran johtokunta. Toimikunta laatii seuran järjestämien kilpailujen säännöt ja määräykset voimassa olevien golfin sääntöjen ja määräysten mukaan. Kuhunkin kisaan toimikunta määrää johtajan ja tarvittavat organisaatiot.

Kilpailutoimikunnan tehtävänä on laatia palkintomääräykset SGL:n antamien ohjeiden perusteella. Tehtävienjako kilpailunjohtajan ja toimiston henkilökunnan välillä kuuluu myös toimikunnan tehtäviin.

Kilpailutoimikunta tiedottaa toiminnastaan seuran kotisivuilla.


Sääntö- ja tasoitustoimikunta

Jukka Tuunanen, puheenjohtaja (puh. 044 339 8038)
Jari Viitala, Timo Mansnerus

Sääntö- ja tasoitustoimikunta tarkistaa paikallissäännöt kunkin kauden alussa. Toimikunta esittää tilapäiset paikallissäännöt vuosittain toimitusjohtajalle, joka toimittaa ne johtokunnan vahvistuksella tiedoksi seuran kotisivuille ja teettää tarvittavan painomateriaalin.

Toimikunta vastaa kentän rajoista ja muista kenttämerkinnöistä.

Toimikunta vastaa säännöistä ja esittää johtokunnalle pelaajan tasoituksen ylläpitämiseen liittyvät esitykset. Toimikunta järjestää jäsenistölle sääntökoulutusta.


Klubitoimikunta

Mika Peltola, puheenjohtaja (puh. 040 505 2068)
Risto Wuorio, talkoovastaava
Jukka Tuunanen, Hannu Pesola, Heidi Hakala

Klubitoimikunnan tehtävänä on toimia koko jäsenistön hyväksi järjestämällä tapahtumia, kilpailuja, golfopetusta ja yhteisiä grilli-iltoja. Sen suurin ja tärkein tavoite on seurahengen ja yhteisöllisyyden luominen ja parantaminen.

Klubitoimikunnan tapahtumat löytyvät TGK Oy:n kotisivuilta, sen Facebook –ryhmästä ja Intragramista.

Toimikunta pyrkii aktivoimaan mahdollisimman monia seuran toimintaan.


Senioritoimikunta

Jorma Seppälä, puheenjohtaja (puh. 040 729 7271)
Päivi Mäkelä, Risto Wuorio, Juhani Kovalainen, Sari Rinne, Sirkka Hyytiäinen

Senioritoimikunnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni seniori mukaan seuran toimintaan. Se kannustaa senioreita kehittymään golfin pelaamisessa sekä osallistumaan kilpailutoimintaan.

Seniorien ohjelma julkaistaan seuran kotisivuilla Tapahtuma- ja kilpailukalenterissa. Toimikunta käyttää ilmoittamiseen myös klubin ilmoitustaulua.

Senioritoimikunta kannustaa senioreita osallistumaan Suomen Golfseniorit ry:n järjestämiin kilpailuihin. Näistä tiedot löytyvät Suomen Golfseniorit ry:n kotisivuilta. Senioritoimikunta kannustaa jäseniään myös osallistumaan TGK Oy:n Talviharjoittelutilan simulaattoriin sekä kahteen seniorien seuraotteluun.


Junioritoimikunta

Merja Talusén, puheenjohtaja (puh. 040 5622426)
Mikko Heikkilä, Markus Laakso, Ari Savolainen, Tero Raatikainen, Antti Örn, Iiris Jussila

Junioritoimikunta tarjoaa mahdollisuuden lähialueen lapsille ja nuorille tutustua golfiin. Toimikunnan tavoite on saada nuorelle elinikäinen harrastus.

Toimikunta toimii yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa mm. järjestäen koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa. Lisäksi koululaisilla on mahdollisuus tutustua lajiin liikuntatuntien yhteydessä Junioritoimikunnan järjestämänä.

Junioritoimikunta koordinoi juniori-ikäisten harraste- ja kilparyhmiä yhteistyössä klubin valmentajien kanssa.

Toimikunnan tiedotus hoidetaan WhatsApp –ryhmien avulla. Seuran jäsenille tieto annetaan Seuran kotisivuilla, Facebook –ryhmässä ja Instragram –sovelluksessa.


Naistoimikunta

Tuula Sutinen, puheenjohtaja (puh. 050 321 3994)
Riitta Koskinen, Katariina Poutiainen, Rea Sahlberg, Veera Koskinen

Naistoimikunta järjestää monipuolisia tapahtumia ja kilpailuja kaikentasoisille ja –ikäisille naisille. Toimikunnan tavoitteena on hyvä yhteishenki, mahdollisuus tutustua muihin naispelaajiin ja saada uusia pelikavereita. Naistoimikunnan tehtävänä on innostaa naisia osallistumaan erilaisiin tapahtumiin.

Toimikunta tiedottaa tapahtumista ja kilpailuista Tapahtuma- ja kilpailukalenterissa seuran kotisivuilla, TGK: n Facebook –ryhmässä ja Instragramissa. Naistoimikunnalla on oma TGK Ladyt –facebookryhmä. Näiden lisäksi käytössä ovat sähköposti, klubin ilmoitustaulu ja yläkerran naisten pukuhuoneen ilmoitustaulu.