Paikallissäännöt

TUUSULAN GOLFKLUBIN PAIKALLISSÄÄNNÖT 2022

Kilpailuissa noudatetaan TGK:n kilpailumääräyksien lisäksi alla olevia paikallissääntöjä.

1. PELIALUE
Kentän pelialue on rajattu valkoisin OUT-paaluin (paalujen poisto/siirtäminen on kielletty).

2. TIET
Kaikkien pelialueella olevien teiden ja polkujen keinotekoiset päällysteet ovat kiinteitä haittoja (sora, hiekka, sepeli ja vastaav§at). Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.

3. ESTEALUEET
Estealueita ovat keltaisin ja punaisin estealuemerkein merkityt kentän osat. Vapautuminen rangaistuksin säännön 17.1d mukaisesti.
Kentällä olevat avo-ojat, mukaan lukien teiden ja polkujen sivuilla olevat ojat, ovat punaisia estealueita myös ilman erillistä merkintää.

Pelaajan pallon ollessa estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella, vaikka sitä ei ole löydetty, voi pelaaja vapautua yhdellä Säännön 17 .1d vaihtoehdoista.

Tai silloin, kun pallo ylitti viimeksi punaisen estealueen rajan väylällä 15 tai 16 (vasemmalla puolella), voi pelaaja ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona lisäämällä yhden lyönnin rangaistuksen pudottaa alkuperäisen tai muun pallon estealueen vastakkaiselle puolelle:

 • Vertailupiste: Arvioitu piste vastakkaisella puolella estealuetta, joka on yhtä kaukana reiästä kuin piste, mistä alkuperäisen pallon arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Kaksi mailanmittaa,
  mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  • Voi olla millä tahansa kentän alueella paitsi samalla estealueella, mutta
  • Jos useampi kuin yksi kentän alue on yhden mailanmitan päässä vertailupisteestä, täytyy pallon pysähtyä vapautumisalueelle sille kentän alueelle, jota pallo ensimmäisenä kosketti vapautumisalueelle pudotettaessa .

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

4. KUNNOSTETTAVA ALUE JA EPÄNORMAALI KENTTÄOLOSUHDE
Kunnostettavat alueet on merkitty sinisin paaluin, sinivalkoisin paaluin tai valkoisin/sinisin viivoin. Pelaaminen on kielletty alueelta joka on merkitty sinivalkoisin paaluin. Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.

Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. Pelaaminen tältä alueelta on kielletty. Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti

Kunnostettavaa aluetta ovat syvät veden aiheuttamat valumaurat hiekkaesteissä. Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.

5. KASTELULAITTEIDEN KANNET VIHERIÖIDEN LÄHEISYYDESSÄ
Pallon ollessa yleisellä pelialueella Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa: Pelilinjalla, ja se on:

 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta

Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

6. MITTAMERKINNÄT
Lyöntipaikkojen mitat on mitattu väylän mukaisesti viheriön keskelle. Etäisyysmerkinnät väylillä on mitattu linnuntietä viheriön keskelle.
Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Mittamerkkien poistaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti.

7. PELIALUEELLA OLEVAT PUUT
Nauhat ja muut pelialueella olevien puiden ympärille kierretyt materiaalit ovat kentän oleellisia osia (esim. jänis- ja myyräsuojat).

8. RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

 • Lyöntipelissä kaksi lyöntiä.
 • Reikäpelissä reiän menetys.


VIHERIÖILLÄ ON REIÄN SIJAINNIN ILMAISEVAT LIPUT:

 • Valkoinen lippu = Reikä on viheriön takaosassa
 • Keltainen lippu = Reikä on viheriön keskiosassa
 • Punainen lippu = Reikä on viheriön etuosassa