yleiset kilpailumääräykset | Tuusulan Golfklubi

yleiset kilpailumääräykset

TUUSULAN GOLFKLUBI

Päivitetty 16.4.2024

ILMoittautuminen

Ilmoittautumistapa

Tuusulan Golfklubin järjestämiin kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu joko elektronisesti tai suullisesti. Ilmoittautuminen on sitova. Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa ja päättyy kilpailukohtaisesti kilpailukutsun mukaisesti.

Maksut

Kilpailumaksu on maksettava ennen kilpailun aloittamista. Tuusulan Golfklubi perii kilpailumaksun, vaikka pelaaja ei olisikaan osallistunut kilpailuun, ellei hän ole peruuttanut osallistumistaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä tai ellei hänellä tämän jälkeen ole ollut päteväksi katsottavaa syytä poisjääntiin. Perittävä kilpailumaksu toimitetaan laskuna pelaajan kotiseuraan. Tuusulan Golfklubi evää pelaajalta oikeuden ilmoittautua seuraavaan Tuusulan Golfklubin järjestämään kilpailuun, ennen kuin lasku on maksettu.

Jälki-ilmoittautuminen

Tuusulan Golfklubi hyväksyy jälki-ilmoittautumiset, jos kilpailumääräykset sen sallivat. Jälki- ilmoittautuneet otetaan osallistumisensa peruuttaneiden tilalle ja valintaperuste on ilmoittautumisjärjestys.

Yli-ilmoittautuminen

Scratch -kilpailussa valitaan poisjääneiden tilalle tasoituksen mukaan. Tasoituskilpailussa valintaperusteena on ilmoittautumisjärjestys.

Sarjan peruuttaminen

Tuusulan Golfklubi on oikeutettu perumaan kilpailun sarjan, jos ilmoittautuneita on alle 8. Tuusulan Golfklubi tiedottaa sarjan peruuntumisesta mahdollisimman pian kaikille niille, jotka jo ovat ehtineet ilmoittautua kyseiseen sarjaan.

TOIMENPITEET KILPAILUN KESKEYTTÄMISEKSI

Kilpailua ei voida suorittaa loppuun

Ellei kierrosta ole ehditty suorittaa loppuun ja sitä on mahdoton jatkaa seuraavana päivänä, koko aloitettu kierros mitätöidään. Mikäli kilpailu peruutetaan tai keskeytetään, eikä sitä voida pelata toisena ajankohtana, palautetaan kilpailumaksu tai osa siitä kilpailijoille kuitenkin niin, että kilpailun järjestämisestä seuralle aiheutuneet kustannukset peittyvät.

Kilpailu voidaan suorittaa loppuun

Jos kilpailu joudutaan keskeyttämään päiväksi ja sitä voidaan jatkaa seuraavana päivänä.

  • Jos vähemmän kuin puolet lähtölistasta on pelannut loppuun 18 reikää, mitätöidään kierros.

  • Jos puolet tai enemmän lähtölistalta on pelannut kierroksen loppuun, jatkavat muut pelaamista seuraavana päivänä siitä mihin he kilpailun keskeyttivät. Jotta tämä paikka on löydettävissä pelialueelta, on pallon paikka merkattava näkyvästi. Mahdollisuuksien mukaan peli on keskeytettävä, kun ryhmän pallot on pelattu reikään saakka. Sääntö 5.7.

LÄHTÖAIKA JA MYÖHÄSTYMINEN

Jos pelaaja myöhästyy lähdöstä enemmän kuin viisi minuuttia, suljetaan hänet pelistä. Jos pelaaja on valmiina pelaamaan korkeintaan viisi minuuttia myöhässä lähtöajastaan on rangaistus myöhästymisestä reikäpelissä reiän menetys ja lyöntipelissä kaksi lyöntiä.

HIDAS PELAAMINEN

Jos ryhmä jää Tuusulan Golfklubin ihanneaikataulusta ja hidastelu ei johdu ohituksesta, joutuu ryhmä aikatarkkailuun. Mikäli pelaaja käyttää lyöntiinsä tämän jälkeen aikaa enemmän kuin 40 sekuntia siitä, kun oli hänen vuoronsa pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön 5.6 (Kohtuuton viivyttely; Ripeä pelinopeus) mukaisesti:

  • Ensimmäinen rikkomus: Yksi lyönti

  • Toinen rikkomus: Kaksi lyöntiä

  • Useampi rikkomus: Pelistä sulkeminen

RATKAISUT TASATULOSTILANTEISSA

Reikäpeli

Jos reikäpeli on kesken ennalta määrätyn reikämäärän jälkeen, on peliä jatkettava välittömästi reikä reiältä (sudden death) kunnes toinen pelaajista voittaa reiän. Peli päättyy tähän.


Lyöntipeli

Tuusulan Golfklubin järjestämissä kilpailuissa ratkaistaan voittaja matemaattista menetelmää käyttäen:

  1. 18 reiän kilpailut –tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos (tasoituskilpailuissa nettotulos), sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa. Yhteislähdöissä ja muissa lähdöissä useammalta tiiltä tasatulokset ratkaistaan tuloskortin mukaan (viimeiset 9 reikää jne.)

  2. 36 reiän kilpailut –tasatuloksen ratkaisee viimeisen 18 reiän tulos ja sen jälkeen viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos (tasoituskilpailuissa nettotulos), sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa.

    54 ja 72 reiän kilpailut –tasatuloksissa ratkaisee viimeisen 36 reiän tulos, viimeisen 18 reiän tulos ja sen jälkeen viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos (tasoituskilpailuissa nettotulos), sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa. Mikäli kilpailussa on lähdetty kahdelta tai useammalta tiiltä ratkaistaan tasatulokset kuitenkin reikien numerojärjestyksen mukaan eli kentän viimeiset 9, 6, 3 ja viimeinen reikä.

  3. Poikkeuksena on Tuusulan Golfklubin henkilökohtainen lyöntipelimestaruuskilpailu, jolloin tasatuloksen sattuessa mestari ratkaistaan välittömästi suoritettavalla sudden death – uusinnalla lyöntipelin säännöin. Voittajan on pelattava aina pallo reikään saakka. Uusintaan joutuva pelaaja on oikeutettu saamaan vähintään 15 minuutin valmistautumistauon. Mestaruuskilpailussa muut mitalisijat ratkaistaan matemaattisella menetelmällä.


Pistebogey

Tuusulan Golfklubin järjestämissä kilpailuissa ratkaistaan voittaja tasoituksen mukaan siten, että alempi tasoitus voittaa.

GOLFAUTON KÄYTTÖ

Kilpailuissa golfauton käyttö on sallittu ensisijaisesti lääkärintodistusta vastaan. Mestaruuskilpailuissa golfauton käyttö on sallittu vain lääkärintodistuksella.

KÄYTTÄYTYMISRIKKEET

Rikkomukset golfetikettiä vastaan

Jos pelaajan katsotaan käytöksellään rikkoneen golfetikettiä vastaan, on kilpailutoimikunnalla oikeus rikkeen vakavuudesta riippuen joko antaa pelaajalle huomautus, varoitus tai sulkea pelaaja kilpailusta. Törkeän etikettirikkeen kohdalla voidaan harkita kilpailukieltoa tai muita toimenpiteitä. Törkeäksi rikkomukseksi katsotaan toiminta, joka aiheuttaa turvallisuusriskin muille ihmisille.


Sääntövilppi

Tietoinen sääntövilppi on vakava rikkomus ja sulkee pelaajan ulos kilpailusta. Törkeä vilppi johtaa myös ankarampiin seuraamuksiin kuin pelistä sulkeminen ja tällaisen vilpin käsittelee Tuusulan Golfklubin sääntö- ja tasoitustoimikunta.

KENTTÄENNÄTYS

Kenttäennätykseksi hyväksytään ainoastaan miesten ja naisten takatiiltä kilpailussa pelatut tulokset. Talvisäännön ollessa voimassa tai pelattaessa talvigriineille, ei kenttäennätystä voi syntyä.

MATKAPUHELIMEN JA MUIDEN MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ

Matkapuhelimeen puhuminen kilpailun aikana on kielletty lukuun ottamatta soittoa seuran toimistolle, tuomarille, kilpailunjohtajalle tai hälytettäessa apua sairastapauksessa. Pelaajan on huolehdittava kierroksen ajaksi, että puhelin on kytkettynä äänettömälle.

Mobiililaitteille ladattavien golfsovellusten käyttäminen etäisyyden mittaamiseen, tulosten tallentamiseen ja tilastointiin on kilpailun aikana sallittua. Pelaajan tulee hyvän golfetiketin hengen mukaisesti huolehtia, että mobiilikäyttäytyminen ei missään olosuhteissa ole muita pelaajia häiritsevää tai peliä hidastavaa.

Kilpailussa pelaajilta voidaan edellyttää mobiilitulospalvelun käyttöä tulosten syöttämiseksi.

KILPAILUKOHTAISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET

Tuusulan Golfklubin yleisten kilpailumääräysten lisäksi jokaisesta seuran järjestämästä kilpailusta laaditaan kilpailukohtainen määräys, josta selviää vähintään pelimuoto, sarjat, sekä ilmoittautumisen alkamis- ja päättymispäivä.


​​​​​​​Tuusulan Golfklubin kilpailutoimikunta ja sääntö- ja tasoitustoimikunta
16.4.2024