Mitä Toimikunnat tekevät? | Tuusulan Golfklubi

Mitä Toimikunnat tekevät?

Tuusulan Golfklubi ry:llä on useita eri toimikuntia. Mitä nämä eri toimikunnat tekevät?

Kilpailutoimikunta

Kilpailutoimikunta laatii yhdessä TGK Oy:n ja muiden toimikuntien kanssa kunkin kauden kilpailu- ja toimintakalenterin. Sen hyväksyy seuran johtokunta. Toimikunta laatii seuran järjestämien kilpailujen säännöt ja määräykset voimassa olevien golfin sääntöjen ja määräysten mukaan. Kuhunkin kisaan toimikunta määrää johtajan ja tarvittavat organisaatiot.

Kilpailutoimikunnan tehtävänä on laatia palkintomääräykset SGL:n antamien ohjeiden perusteella. Tehtävienjako kilpailunjohtajan ja toimiston henkilökunnan välillä kuuluu myös toimikunnan tehtäviin.


Sääntö- ja tasoitustoimikunta

Sääntö- ja tasoitustoimikunta tarkistaa paikallissäännöt kunkin kauden alussa. Toimikunta esittää tilapäiset paikallissäännöt vuosittain toimitusjohtajalle, joka toimittaa ne johtokunnan vahvistuksella tiedoksi seuran kotisivuille ja teettää tarvittavan painomateriaalin.

Toimikunta vastaa kentän rajoista ja muista kenttämerkinnöistä.

Toimikunta vastaa säännöistä ja esittää johtokunnalle pelaajan tasoituksen ylläpitämiseen liittyvät esitykset. Toimikunta järjestää jäsenistölle sääntökoulutusta.

Tasoitustoimikunta huolehtii tasoitusmääräysten noudattamisesta seurassa.
Tasoitustoimikunnan mahdollisia toimenpiteitä:
Tasoitustoimikunta voi suorittaa tasoitustarkastuksen pelaajan itse tai jonkun muun sitä pyytäessä. Syitä pyynnölle voivat olla mm. pelitaitojen muutos sairastumisen tai loukkaantumisen takia, tai epäilys tasoitusmääräysten rikkomisesta.Tasoitustarkastuksessa toimikunta voi verrata tasoitusrekisterissä olevia tuloksia keskenään vanhempiin tuloksiin todetakseen onko pelaajan pelitaito muuttunut merkittävästi, onko tuloksissa merkittäviä eroja esimerkiksi tavallisilla kierroksilla ja kilpailukierroksilla tai hyväksyttyjen ja ei-hyväksyttyjen pelimuotojen, kuten scramblet, välillä.

Mikäli toimikunta katsoo tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin, voidaan pelaajan tasoitusta muuttaa seuraavasti:

  • Syöttämällä pelaajan tasoitusrekisteriin toimikunnan tulos, mikäli pelaajalta itseltään on jäänyt syöttämättä tulos ilman hyväksyttävää syytä.
  • Säätämällä pelaajan edellistä 20 tasoitustulosta siten, että saadaan haluttu tasoitus. Uusia tuloksia syötettäessä säädön vaikutus vähenee, koska säätö ei enää vaikuta uusiin tuloksiin. Säädön vaikutus katoaa kokonaan, kun rekisterissä on säädön jälkeen 20 uutta tulosta.
  • Jäädyttämällä pelaajan tasoitus halutulle tasolle määräajaksi, joko kokonaan tai niin, että tasoitus ei voi nousta uusia tuloksia syöttämällä
  • Pelaajan tasoituksen peruuttaminen määräajaksi


Tapahtumatoimikunta
Olemme yhdistäneet klubi- ja naistoimikunnan yhdeksi toimikunnaksi. Suunnittelemme, ja toteutamme yhdessä kauden tapahtumat sekä aktiviteetit.

Tervetuloa klubimme tapahtumiin ja kilpailuihin!

Senioritoimikunta

Senioritoimikunnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni seniori mukaan seuran toimintaan. Se kannustaa senioreita kehittymään golfin pelaamisessa sekä osallistumaan kilpailutoimintaan.

Seniorien ohjelma julkaistaan seuran kotisivuilla Tapahtuma- ja kilpailukalenterissa. Toimikunta käyttää ilmoittamiseen myös klubin ilmoitustaulua.

Senioritoimikunta kannustaa senioreita osallistumaan Suomen Golfseniorit ry:n järjestämiin kilpailuihin. Näistä tiedot löytyvät Suomen Golfseniorit ry:n kotisivuilta. Senioritoimikunta kannustaa jäseniään myös osallistumaan TGK Oy:n Talviharjoittelutilan simulaattoriin sekä kahteen seniorien seuraotteluun.

Junioritoimikunta

Junioritoimikunta tarjoaa mahdollisuuden lähialueen lapsille ja nuorille tutustua golfiin. Toimikunnan tavoite on saada nuorelle elinikäinen harrastus.

Toimikunta toimii yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa mm. järjestäen koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa. Lisäksi koululaisilla on mahdollisuus tutustua lajiin liikuntatuntien yhteydessä Junioritoimikunnan järjestämänä.

Junioritoimikunta koordinoi juniori-ikäisten harraste- ja kilparyhmiä yhteistyössä klubin valmentajien kanssa.

Toimikunnan tiedotus hoidetaan WhatsApp –ryhmien avulla. Seuran jäsenille tieto annetaan Seuran kotisivuilla, Facebook –ryhmässä ja Instragram –sovelluksessa.