Tuusulan Golfklubi on vastuullinen toimija | Tuusulan Golfklubi

Tuusulan Golfklubi on vastuullinen toimija

Vanha viisaus kertoo, että kaikkea mitä voi mitata, voi myös parantaa. Hiilineutraali golfkenttä -hankkeessa lasketaan golfkenttien hiilijalanjälki, jotta sitä voidaan sen jälkeen pienentää – yksinkertaista ja toimivaa.

Hiilineutraali Golfkenttä -hankkeen laskenta-asiantuntija Petri Jaatinen esitteli Tuusula Golfin hiilijalanjälkiraportin kentän vastuuhenkilöille.


Tuusulan Golfklubin hiilijalanjälki laskettiin vuoden 2020 tiedoilla ja laskennan tulokset ovat nyt julkistettu. Paikalla olivat Tuusulan Golfklubin edustajina kenttäyhtiön puheenjohtaja Risto Wuorio, toimitusjohtaja Timo Mansnérus sekä palvelupäällikkö Janne Hartemo ja hankepuolelta Tommy Skogster ja Petri Jaatinen.

Tilaisuuden tarkoituksena oli julkistaa Tuusulan Golfklubin oman hiilijalanjäljen koko, sekä avata yksityiskohtaisemmin mistä luku koostuu. Myös vertailu muihin kenttiin herätti kiinnostusta. Julkistustilaisuuden aluksi hankkeen johtajana toimiva Tommy Skogster kertasi mistä kaikki sai alkunsa ja kenen toimesta. Yhtenä merkittävänä taustavaikuttajana nostettiin esiin kansainvälistäkin arvostusta saanut ympäristöasiantuntija Jouni Keronen. Laskenta-asiantuntija Petri Jaatinen jatkoi esitystä avaamalla laskentaperiaatteita ja -menetelmiä, sekä scouppien määrittelyä. – Laskennassa käytetään kansainvälisestikin hyväksyttyjä standardeja, jotta tulokset olisivat kansainvälisesti vertailukelpoisia, Jaatinen painottaa.

Tuusulan golfkentän hiilijalanjälki on
​​​​​​​106/368 t CO2ekv

Kentän hiilijalanjäljen laskentaraportissa käytetään näitä kahta lukua, sillä ensimmäinen luku kertoo kentän toiminnoista, joilla on todettu olevan vaikutusta hiilijalanjälkeen ja toinen luku sisältää myös kentälle saapuvien pelaajien vaikutuksen siihen. Mihin noita lukuja voisi verrata? Sopivat vertailuluvut löytyvät Sitran verkkosivuilta ja kertovat esimerkiksi, että tavallisen kuluttajan keskimääräinen hiilijalanjälki on 10,3 t CO2ekv vuodessa. Tuusulan Golfklubin kokonaishiilijalanjälki vastaa siis noin 35 kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä, tai jos pelaajien liikkuminen kentälle jätetään pois, hiilijalanjälkeä voidaan verrata alle 10 kansalaisen vastaavaan jälkeen.

Sähköenergian käytössä Tuusulan Golfklubi on jo vastuullinen toimija, ja koska sähkö tuotetaan tuulivoimalla, on sen hiilijalanjälkivaikutus pyöreä nolla.
Vertailussa muihin suomalaisiin kenttiin mikään ei korostu, arvioi laskenta-asiantuntija Petri Jaatinen. – Luvut ovat kaikkinensa keskiarvoa hieman paremmat, hän lisää.

Tietoja voidaan hyödyntää laajasti

Raportti kertoo kentän monien eri toimintojen vaikutuksen sen hiilijalanjälkeen, joten jokaista lukua voi vuosittaisessa päätöksenteossa arvioida. Esimerkiksi kentänhoidossa kentänhoitokoneiden kehityssuunta on selvästi hybridi- ja täyssähköisiin versioihin, joten oikeita päätöksiä tekemällä asioihin voi vaikuttaa.

Laskennan loppuraporttiin voit tutustua täällä, tarkoituksena on uusia laskenta 2-3 vuoden välein, saavutetuista toimenpiteistä riippuen.

Lisätietoja antavat:
Hiilineutraali Golfkenttä, asiantuntija Petri Jaatinen, puh. +358 400 821 673
​​​​​​​Laskenta-asiantuntija Petri Jaatinen ja Tuusulan Golfklubi Oy:n puheenjohtaja Risto Wuorio lyövät kättä mieluisalle tulokselle kentän hiilijalanjäljestä. Mukana myös hankkeen johtaja Tommy Skogster (toinen vas.) ja Tuusulan Golfklubi Oy:n toimitusjohtaja Timo Mansnérus.