Tuusulan Golfklubi ry:n johtokunnan kauden avauksen kuulumisia. | Tuusulan Golfklubi

Tuusulan Golfklubi ry:n johtokunnan kauden avauksen kuulumisia.

Tuusulan Golfklubin johtokunta piti järjestäytymiskokouksensa klubilla 8.2.2022. Kokouksessa vahvistettiin kauden 2022 toimikunnat ja niiden vetäjät. Lisäksi kokouksessa päätettiin, minkälaisiin asioihin aiomme toimikautenamme paneutua.


Tuusulan Golfklubi ry;n johtokunnassa kaudella 2022 toimivat henkilöt ovat:

Jukka Tuunanen, Tuula Sutinen, Markus Laakso, Merja Talusen, Jari Viitala, Jorma Seppälä, Ari Savolainen ja minä eli Eeva-Kaarina Haanperä.
Johtokunnan ja yhdistyksen sihteeriksi valittiin Janne Hartemo ja johtokunnan varapuheenjohtajaksi Merja Talusen.

Vahvistettiin kuuden toimikunnan kokoonpano ja toimikuntien vetäjät.

  1. Kilpailutoimikunta, puheenjohtajana toimii Jukka Tuunanen ja jäsenet ovat Jorma Seppälä, Tuula Sutinen, Petri Teivo ja Janne Hartemo.
  2. Junioritoimikunta, puheenjohtajana toimii Merja Talusen, jäsenet ovat Markus Laakso, Mikko Heikkilä, Tero Raatikainen ja Antti Örn.
  3. Senioritoimikunta, puheenjohtajana toimii Jorma Seppälä, jäsenet ovat Päivi Mäkelä, Risto Wuorio, Juhani Kovalainen, Sari Rinne ja Sirkka Hyytiäinen.
  4. Naistoimikunta, puheenjohtajana toimii Tuula Sutinen, jäsenet ovat Veera Koskinen, Riitta Koskinen, Katariina Poutiainen ja Rea Sahlberg.
  5. Klubitoimikunta, puheenjohtajana toimii Eeva-Kaarina Haanperä, jäsenet ovat Jukka Tuunanen, Risto Wuorio, Hannu Pesola, Heidi Hakala ja Mika Peltola.
  6. Sääntö- ja tasoitustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Jukka Tuunanen, jäsenet ovat Jari Viitala ja Timo Mansnerus.


Kenttätoimikunta päätetiin siirtää Tuusulan Golfklubi Oy:n alaisuuteen, koska osakeyhtiö vastaa kentästä.

Seuran toimintaoppaan mukaisesti johtikunta päätti kauden 2022 kilpailuista aiheutuvien kulujen korvaamisesta. Tiedot ovat pävitety toimintaopaaseen, tarkempia tietoja voi kysellä toimikuntien puheenjohtajilta.

Kokouksessa tutustuimme myös Suomen Golfliiton tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskella seuratoiminnan erilaisia kursseja ja tutkintoja toiminnan laadun kehittämiseksi.

Tutusuimme myös juuri käyttöönotettuun WiseGolf-järjestelmään sekä kuulimme uutisia uudesta kenttämestarista.

Tulemme julkaisemaan johtokunnan yhteiskuvan TGK:n kotisivujen seuraosion alla maaliskuun aikana, sekä samalla julkaistaan jokaisen johtokunnan jäsenen esittely.


Johtokunta tulee toimimaan toimikuntien tukena. Pyrimme helpottamaan toimikuntien tehtäviä ja yhtenäistämään käytäntöjä eri toimikuntien välillä. Olemme yhteydessä Suomen Golfliittoon. Osallistumme Uudenmaan piirin kokouksiin ja tarvittaessa edustamme seuraa muuallakin. Seuraamme asiakastyytyväisyyttä Pelaaja ensin –järjestelmän tulosten perusteella.

Seuraterveisin,
Eevis eli Eeva-Kaarina Haanperä
​​​​​​​johtokunnan pj.