Paikallissäännöt | Tuusulan Golfklubi

Paikallissäännöt

TUUSULAN GOLFKLUBIN PAIKALLISSÄÄNNÖT 2024

Kilpailuissa noudatetaan TGK:n kilpailumääräyksien lisäksi alla olevia paikallisääntöjä.

1. PELIALUE
Kentän pelialue on rajattu valkoisin OUT- paaluin (paalujen poisto/siirtäminen kielletty)

2. TIET
Kaikki yleisellä pelialueella olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän olennaisia rakenteita. Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.

3. ESTEALUEET
Kentällä olevat avo-ojat, mukaan lukien teiden ja polkujen sivuilla kulkevat ojat, ovat punaisia estealueita myös ilman erillistä merkintää.
Pelaajan pallon ollessa estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella, vaikka sitä ei ole löydetty, voi pelaaja vapautua yhdellä säännön 17.1d vaihtoehdoista.
Silloin kun pallo ylitti viimeksi punaisen estealueen rajan väylällä 15 tai 16 (OUT-raja väylällä 16 kulkee vasemmalla olevan ojan pellon puolella) voi pelaaja ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona lisäämällä yhden lyönnin rangaistuksen pudottaa alkuperäisen tai muun pallon estealueen vastakkaiselle puolelle.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä:
Yleinen rangaistus säännön 14.7a mukaisesti.

4. KUNNOSTETTAVAT ALUEET

  • Sinisin paaluin merkityt alueet.
  • Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet.
  • Yleisellä pelialueella ja hiekkaesteissä olevat syvät veden valumaurat.
  • Kentällä olevat isot tai kovat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1 mukaan tai kunnostettavia alueita, joista saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti.
  • Syvät renkaan jäljet, vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.

5. KIELLETYT PELIALUEET
Sinivalkoisin paaluin merkityt alueet on kiellettyjä pelialueita, pelaajan tulee vapautua säännön 16.1f mukaisesti.

6. KIINTEÄT HAITAT VIHERIÖIDEN LÄHEISYYDESSÄ
Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

  • Pallon ollessa yleisellä pelialueella: Pelaaja voi vapautua säännön 16.1b mukaisesti kun kiinteä haitta on pelilinjalla, enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan päässä pallosta. Vapautumista ei sallita jos pelaaja valitsee pelilinjan joka on selkeästi epätarkoituksen mukainen.


7. MITTAMERKINNÄT
Etäisyysmerkinnät on mitattu väylän mukaisesti viheriön keskelle linnuntietä, ne ovat kiinteitä haittoja ja niiden poistaminen on kielletty. Vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti.

8. RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

  • Lyöntipeli: kaksi lyöntiä
  • Reikapeli: reiän menetys

Tuusulan Golfklubi ry
Sääntö- ja tasoitustoimikunta