Toimikunnat | Tuusulan Golfklubi

Toimikunnat

Tuusulan Golfklubi ry:n kausittainen toiminta muodostuu pääasiallisesti toimikuntien järjestämistä kilpailuista ja tapahtumista. Suurin osa toiminnasta on erilaisia kilpailuja, mutta mukaan mahtuu myös muita tapahtumia ja tapaamisia, klubimatkoja yms.

Otamme myös mielellämme vastaan toiveita yhdistyksen toiminnan järjestämiseksi, toimikuntiin mahtuu mukaan uusia aktiivisia jäseniä.
Ota rohkeasti yhteyttä toimikuntien vetäjiin.


Kilpailutoimikunta

Jukka Tuunanen, puheenjohtaja (puh. 044 339 8038)
Jorma Seppälä, Mervi Kilpikoski, Risto Lemmetti, Vesa Veckström

Kilpailutoimikunta laatii yhdessä TGK Oy:n ja muiden toimikuntien kanssa kunkin kauden kilpailu- ja toimintakalenterin. Sen hyväksyy seuran johtokunta. Toimikunta laatii seuran järjestämien kilpailujen säännöt ja määräykset voimassa olevien golfin sääntöjen ja määräysten mukaan. Kuhunkin kisaan toimikunta määrää johtajan ja tarvittavat organisaatiot.

Kilpailutoimikunnan tehtävänä on laatia palkintomääräykset SGL:n antamien ohjeiden perusteella. Tehtävienjako kilpailunjohtajan ja toimiston henkilökunnan välillä kuuluu myös toimikunnan tehtäviin.

Kilpailutoimikunta tiedottaa toiminnastaan seuran kotisivuilla.


Sääntö- ja tasoitustoimikunta

Jukka Tuunanen, puheenjohtaja (puh. 044 339 8038)
Vesa Veckström

Sääntö- ja tasoitustoimikunta tarkistaa paikallissäännöt kunkin kauden alussa. Toimikunta esittää tilapäiset paikallissäännöt vuosittain toimitusjohtajalle, joka toimittaa ne johtokunnan vahvistuksella tiedoksi seuran kotisivuille ja teettää tarvittavan painomateriaalin.

Toimikunta vastaa kentän rajoista ja muista kenttämerkinnöistä.

Toimikunta vastaa säännöistä ja esittää johtokunnalle pelaajan tasoituksen ylläpitämiseen liittyvät esitykset. Toimikunta järjestää jäsenistölle sääntökoulutusta.


Tapahtumatoimikunta

Katariina Poutiainen, puheenjohtaja
Leeni Asola-Myllynen, Jukka Tuunanen

Olemme yhdistäneet klubi- ja naistoimikunnan yhdeksi toimikunnaksi. Suunnittelemme, ja toteutamme yhdessä juhlakauden tapahtumat sekä aktiviteetit.

Tervetuloa klubimme tapahtumiin ja kilpailuihin!


Senioritoimikunta

Jorma Seppälä, puheenjohtaja (puh. 040 729 7271)
Risto Wuorio, Juhani Kovalainen, Katariina Poutiainen, Sirkka Hyytiäinen

Senioritoimikunnan tavoitteena on saada mahdollisimman moni seniori mukaan seuran toimintaan. Se kannustaa senioreita kehittymään golfin pelaamisessa sekä osallistumaan kilpailutoimintaan.

Seniorien ohjelma julkaistaan seuran kotisivuilla Tapahtuma- ja kilpailukalenterissa. Toimikunta käyttää ilmoittamiseen myös klubin ilmoitustaulua.

Senioritoimikunta kannustaa senioreita osallistumaan Suomen Golfseniorit ry:n järjestämiin kilpailuihin. Näistä tiedot löytyvät Suomen Golfseniorit ry:n kotisivuilta. Senioritoimikunta kannustaa jäseniään myös osallistumaan TGK Oy:n Talviharjoittelutilan simulaattoriin sekä kahteen seniorien seuraotteluun.


Junioritoimikunta

Merja Talusén, puheenjohtaja (puh. 040 5622426)
Camilla Kuokka, Markus Laakso, Iiris Jussila, Teemu Putkonen (valmentaja)

Junioritoimikunta tarjoaa mahdollisuuden lähialueen lapsille ja nuorille tutustua golfiin. Toimikunnan tavoite on saada nuorelle elinikäinen harrastus.

Toimikunta toimii yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa mm. järjestäen koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa. Lisäksi koululaisilla on mahdollisuus tutustua lajiin liikuntatuntien yhteydessä Junioritoimikunnan järjestämänä.

Junioritoimikunta koordinoi juniori-ikäisten harraste- ja kilparyhmiä yhteistyössä klubin valmentajien kanssa.

Toimikunnan tiedotus hoidetaan WhatsApp –ryhmien avulla. Seuran jäsenille tieto annetaan Seuran kotisivuilla, Facebook –ryhmässä ja Instragram –sovelluksessa.